Citează
Rev. pădur.
volumul
127
numărul
1
paginile
12–14
01 ianuarie 2012
autori:
Valeriu-Norocel Nicolescu1.
afilieri:
 1. Universitatea “Transilvania” din Braşov.
cuvinte-cheie:
Revista pădurilorhistorypresentperspectives.

Revista pădurilor: stare actuală și perspective

Rezumat

Revista pădurilor (Journal of Forests): present state and perspectives

The paper emphasizes the present state and perspectives of Revista pădurilor (Journal of Forests), the oldest Romanian publication celebrating its 125th anniversary in 2011.
The journal, publishing 6 issues per year, has an international Editorial Board, including specialists from Romania, Poland, Spain, U.S.A., France, and Portugal. Its papers are published especially in Romanian (but also in English, French, and German) and are subsequently included into the most important worldwide database of forestry publications CABI Abstracts. The journal has its own website (www.revistapadurilor.ro), with free access to all documents such as full list of articles published since its first issue (1886) as well as complete issues (pdf files) published since 2008.
The future (perspectives) of Revista pădurilor is related to its need of being published regularly and including top-quality technical and scientific papers by both Romania and foreign authors. There is also a very high need for publishing various Points of view related to the present and future situation of domestic forestry. One major issue that should be decided urgently by the Editorial Board is the target readers (national, international or both) of its papers, this fact deciding the language (100% Romanian; mixed Romanian and English or 100% English) in which the journal should be published in the future.

Comunicare prezentată la simpozionul aniversar Revista pădurilor, la 125 ani , organizat de Academia Română, Comisia de ştiinţe silvice, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, Secţia de silvicultură şi Regia Naţională a Pădurilor-ROMSILVA, Bucureşti, 14 decembrie 2011.

1. Introducere

Într-un articol recent, academicianul Victor Giurgiu, decan al prezenţei în Colegiul de redacţie al Revistei pădurilor, a prezentat succint istoria acestei “publicaţii tehnico-ştiinţifice cu cea mai îndelungată apariţie din România şi una din cele mai vârstnice reviste de profil silvic din lume” (Giurgiu, 2011).

Din simpla lectură a articolului citat rezultă importanţa multiplă a revistei în cursul apariţiei sale îndelungate şi, mai ales, înainte de decembrie 1989:

 • de tribună a adevărului ştiinţific;
 • de punte de legătură spirituală între generaţii de silvicultori;
 • de militantă pentru conservarea şi dezvoltarea durabilă a pădurilor pentru progres tehnic, economic şi ecologic în silvicultură;
 • de cronicar al silviculturii româneşti etc.

Rolul său de “militantă pentru conservarea şi dezvoltarea durabilă a pădurilor României” s-a manifestat plenar mai ales în cursul perioadei post-decembriste, fără însă ca glasul său, confundat până la începutul anilor 2000 cu vocea Societăţii “Progresul silvic”, să fie cu adevărat luat în seamă pentru rezolvarea problemelor atât de complexe ale retrocedării pădurilor, ale adoptării unei legislaţii silvice moderne, adaptate prezentului şi viitorului apropiat ş.a.m.d.

Ce se întâmplă, în prezent, cu Revista pădurilor? Ce are specific, ce rol joacă şi, dacă este cazul, cui slujeşte?

2. Actualitatea Revistei pădurilor

În prezent, apariţia Revistei pădurilor este, în totalitate (subliniem acest fapt), datorată Regiei Naţionale a Pădurilor-ROMSILVA. Şi mulţumesc pe această cale, cum nu am făcut-o niciodată, specialiştilor din conducerea regiei, în mod special colegului şi prietenului ing. Valerian Solovăstru, director general, pentru imensul ajutor pe care ni-l acordă prin finanţarea publicării sale.

Chiar dacă pe frontispiciul revistei este scris “… editată de Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA şi Societatea “Progresul Silvic”, ajutorul financiar din partea societăţii este, practic, inexistent. Nici nu mă miră acest fapt când, într-o publicaţie recentă a “Progresului Silvic”, cei trei autori (Bolea et al., 2010), alături de numeroşii lor colaboratori, consideră că: “Din păcate, după anul 2005 Revista Pădurilor a fost total subordonată de finanţator, ministrul de resort sau directorul general al RNP intitulându-se şi preşedintele Colegiului de Redacţie, colegiu din care au fost scoşi reprezentanţii legali ai Societăţii “Progresul Silvic”, publicaţia devenind obedientă puterii şi partidelor politice care îşi numesc reprezentanţii în funcţiile de conducere administrative”. Fără comentarii la astfel de minciuni…

În ultimii ani, cu efecte în prezent, revista a reuşit câteva realizări, credem importante, pe plan intern şi internaţional, între care subliniem:

 • cele şase numere pe an sunt publicate la zi, în 2011 fiind prima oară după decenii când revista apare integral înainte de finele anului;
 • s-a reuşit menţinerea revistei între publicaţiile citate frecvent în cea mai mare bază mondială de publicaţii forestiere CABI Abstracts ( www.cabdirect.org ). În acest context, am plăcerea să vă comunic o ultimă realizare pentru amplificarea vizibilităţii sale internaţionale, respectiv includerea textului integral al Revistei pădurilor în baza de date menţionată începând din anul 2012;
 • au fost atraşi spre publicare, mai ales în perioada 2009-2011, colegi-cercetători şi practicieni din câteva ţări europene (Franţa, Germania) şi din S.U.A.;
 • s-au publicat articole în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană), ceea ce a facilitat indexarea lor în bază de date citată;
 • s-a constituit un colegiu de redacţie internaţional în care, pe lângă specialişti recunoscuţi din România (în ordine alfabetică, prof. Ioan-Vasile Abrudan, dr. Ovidiu Badea, prof. Gheorghe-Florian Borlea, acad. Victor Giurgiu, dr. Ion Machedon, prof. Dumitru-Romulus Târziu şi dr. Romică Tomescu), sunt incluse şi personalităţi ale lumii forestiere din Polonia, Portugalia, Franţa, Spania, S.U.A.;
 • s-a reuşit continuarea şi chiar începerea unor noi schimburi de publicaţii cu reviste de profil din alte ţări ( Revue Forestière Française -Franţa, Leśne Prace Badawcze -Polonia, Spanish Journal of Rural Development -Spania);
 • s-a construit şi întreţinut gratuit, datorită eforturilor informaticianului Petru-Ioan Becheru, website-ul revistei ( www.revistapadurilor.ro ). În acesta pot fi consultate toate titlurile din colecţia pe ani a articolelor publicate de la înfiinţarea revistei, în 1886, precum şi (în format pdf) numerele apărute începând din anul 2008;
 • s-a menţinut un nucleu de autori valoroşi, cu numeroase publicaţii interesante şi, mai ales, utile. În plus, s-a reuşit atragerea de noi autori din rândul generaţiei tinere de silvicultori, unele materiale publicate de aceştia constituind surse importante şi moderne de informaţii ştiinţifice.

Referitor la autorii publicaţi în prezent în Revista pădurilor, subliniem şi cu acest prilej că revista NU a suferit nici un fel de ingerinţă politică în stabilirea cuprinsului numerelor sale. Nu cred că există cineva care are dreptul să ne acuze că nu am vrut să publicăm materiale de calitate, cu conţinut tehnico-ştiinţific semnificativ pentru foresteria noastră şi care, aşa cum e normal, să fi fost scrise respectând cu scrupulozitate “Instrucţiunile pentru autori” ale RP. E bine însă să se ştie că, de multe ori, am îndreptat, alături de colegii din redacţie, Rodica Dumitrescu şi Cristian Becheru, greşeli gramaticale, erori de tehnoredactare, traduceri catastrofale de rezumate etc., din numeroase materiale publicate ulterior...

Din păcate, în prezent revista are şi multe păcate şi neîmpliniri, dintre care menţionăm:

 • calitatea unor materiale publicate lasă de dorit, mai ales referitor la aplicabilitatea lor practică. Este reflexul faptului că, la nici un număr publicat, portofoliul publicaţiei nu a fost foarte bogat şi, din dorinţa de a apărea la timp, au fost incluse şi unele articole care, la o revistă ştiinţifică importantă, cu o bază de publicare bogată, ar fi fost refuzate din start şi fără explicaţii;
 • nu s-a reuşit atragerea unui număr mai mare de autori din producţia, cercetarea şi învăţământul silvic, fapt datorat (în ultima perioadă) mai ales includerii revistei, într-un mod pe care îl considerăm total nemotivat şi subiectiv, doar în categoria C a CNCSIS;
 • nu s-a reuşit ca numărul de referenţi ştiinţifici alocaţi fiecărui articol să fie de 2-3, chiar 4, aşa cum se întâmplă la publicaţii forestiere de prestigiu din străinătate;
 • nu s-a reuşit să convingem unii autori că rezumate de articole mai lungi şi mai “bogate”, cu informaţii semnificative, pot ajuta la preluarea acestora în fluxul ştiinţific pus în mişcare cu ajutorul bazelor de date;
 • nu s-a reuşit publicarea unui număr mai mare de articole în limbi de circulaţie internaţională (cu precădere engleză), care ar fi facilitat şi mai mult schimburile de informaţii ştiinţifice;
 • din raţiuni obiective (lipsa sau insuficienţa unor materiale publicabile), rubricile Revista revistelor şi Recenzii au devenit din ce în ce mai sărace, ceea ce ne face să acceptăm realitatea tristă că “Românul, chiar şi cercetător, nu prea mai scrie, dar nici nu citeşte”...
 • nu s-a reuşit realizarea unui schimb mai bogat de publicaţii cu reviste de profil din străinătate ş.a.m.d.

3. Perspective

Ce urmează pentru revista noastră a tuturor? Sau, mai ales, ce doresc eu Revistei pădurilor?

1. Să apară periodic şi cu continuitate măcar până în anul 2186! Iar gândul respectuos, pentru ca speranţa să mi se împlinească, se îndreaptă, ca şi până acum, către colegii din Regia Naţională a Pădurilor-ROMSILVA, finanţatorul generos al revistei de atâţia ani.

Însă, ca povara financiară a revistei să se reducă sau să dispară de pe umerii regiei, şi eu sper, probabil nejustificat şi nerealist, asemenea autorilor de mai sus (Bolea et al., 2010), că: “... Societatea “Progresul Silvic”, proprietarul de drept al “Revistei Pădurilor” este capabilă şi va publica din nou revista, dispunând de posibilităţi financiare, de stabilitate, de personal redacţional calificat, cu relaţii internaţionale de profil, care va valorifica tehnologia informaţiei în interesul categoriilor largi de silvicultori”.

2. Să includă articole tehnico-ştiinţifice de cea mai bună calitate, venite de la cât mai mulţi autori români şi străini, de toate vârstele. Iar dacă articolele sunt citite şi citate de specialişti diverşi, de la studenţi la academicieni, ca o recunoaştere a valorii lor teoretice-ştiinţifice şi, mai ales, practice, cu atât mai bine...

3. Să realizeze pagini atractive şi numeroase de Puncte de vedere bine documentate, care să arate implicarea reală a silvicultorilor din producţie, cercetare, învăţământ, pentru rezolvarea numeroaselor probleme cu care se confruntă foresteria prezentă din România.

4. Să fie din ce în ce mai mult recunoscută pe plan internaţional. O astfel de dorinţă/visare este însă, în mod clar, legată de publicarea integrală a Revistei pădurilor în limba lui Shakespeare, ceea ce ar facilita difuzarea sa în lume, însă ar reduce drastic accesul cititorului român la informaţiile silvice importante produse la noi. Scăderea ponderii articolelor în limba română ne-ar face, cu siguranţă, mult mai vizibili în lume. Întrebarea care se pune în prezent, aşa cum s-a pus şi în trecutul apropiat, este însă: cui se adresează revista, cititorului naţional sau celui internaţional, care “aleargă” între publicaţii puţin cunoscute, în limbile diverselor ţări ale globului, şi cele recunoscute ISI, în marea lor majoritate în limba engleză? E o întrebare la care rămâne să reflecteze profund atât Colegiul de redacţie prezent, cât şi cele viitoare…

Dacă măcar o parte din cele patru direcţii de mai sus s-ar realiza plenar, eu m-aş simţi mai mulţumit şi împlinit.

Bibliografie

 1. Bolea, V., Florescu, I.I., Gavrilescu, Gh., 2010: Societatea “Progresul Silvic” – revigorare, eficientizare şi adaptare la noile probleme ale silviculturii şi pădurilor. Editura Teocora, Buzău, 95 p.
 2. Giurgiu, V., 2011: Revista pădurilor: 125 de ani de existenţă. În: Revista pădurilor, nr. 6, pp. 3-7.

Despre autor

Prof.dr.M.Sc.ing. Valeriu-Norocel NICOLESCU

Universitatea “Transilvania” din Braşov

Şirul Beethoven nr. 1, 500432 Braşov

E-mail: nvnicolescu@unitbv.ro

Acest articol face parte din:

Modificări:

 • 2012-01-01
Licenţa Creative CommonsAceastă operă creată de Revista pădurilor este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 Ne-adaptată Creative Commons.